Tijdens een cursus Muziek op Schoot wordt de algehele ontwikkeling van het jonge kind tot 4 jaar gestimuleerd, samen plezier beleven aan muziek staat voorop. Daarbij blijf je echt niet 45 minuten op schoot zitten.

Samen schudden met de eitjes

Vragen en antwoorden.

1. Wat doe je tijdens een Muziek op Schootles?
De les heeft een vaste structuur, we beginnen altijd met een begroetingslied: op donderdag met Fred en op vrijdag met Klavertje. Daarna zijn er muzikale verrassingen: liedjes zingen, dansen, muziek maken met instrumenten die voor deze leeftijd geschikt zijn, luisteren naar muziek, spelen met materialen zoals ballen of autootjes. We sluiten de les af met een afscheidsliedje waarbij de kinderen zwaaien naar Fred of Klavertje.

2. Hoe lang duurt een les en houdt mijn kind dat wel vol?
De les duurt 45 minuten. Tijdens de les zijn we lekker actief bezig, maar er zijn ook momenten dat je even tot rust kunt komen. Doordat er veel afwisseling is van verschillende korte activiteiten, blijven de kinderen steeds opnieuw geboeid.

3. Wat voor liedjes zingen we in de les?
We zingen bekende liedjes zoals “poesje mauw” maar ook nieuwe liedjes die je o.a. op de website van Klavertje Koe kunt vinden: www.klavertjekoe.nl

4 Welke instrumenten zijn voor kinderen tot 4 jaar geschikt ?
Veel schudinstrumenten zoals eitjes, sambaballen, schudkokers, maar ook ritmestokjes, trommeltjes en klokkenspelen. De docenten bespelen zelf ook instrumenten die de kinderen dan zullen horen in de les, kijk bij “De docenten” welke instrumenten ze bespelen.

5. Kan ik tijdens het vrij spelen na de les mijn kind wat eten en drinken geven?
Ja, de meeste kinderen hebben hier behoefte aan. Neem dus gerust wat te eten of fruit mee of wat drinken.

Vanwege Corona is er niet altijd vrijspelen na de les. De docent laat vooraf weten wanneer het wel of niet kan.

6. Als ik 1 cursus heb gedaan, doe je dan in de andere 2 cursussen hetzelfde?
Elke cursus heeft nieuwe liedjes en muzikale activiteiten. De structuur blijft wel hetzelfde met elkaar begroeten aan het begin en afscheid nemen aan het eind, zodat het voor de kinderen heel vertrouwd blijft. Sommigen kinderen beginnen als ze 1 jaar zijn en stoppen pas als ze naar de basisschool gaan.

De Muziekstal in de krant

Slaapliedje voor de dieren zingen met het muziekdoosje